Volba témat a termín odevzdání

Pro studenty 2.ročníku a sexty
Studenti, vyberte si každý jedno téma z nabídky v rubrice Témata prací. Vzhledem k časové tísni tvořte webové stránky i doma, případně můžete přijít(po předchozí domluvě) do učebny IVT a stránky tvořit zde. Do učebny IVT můžete také přijít každý čtvrtek od 7:00 hod. Stránky budete tvořit také při hodinách IKT(vždy ve čtvrtek – 2.r. nebo ve středu – sexta).
Proto si nezapomeňte své stránky přeposlat mailem(použijte školní mail!), případně přinést na flash paměti apod. Připravte si také dotazy, které se vám pokusím na hodinách IKT objasnit.
Všichni studenti 2. ročníku a sexty odevzdají své první i druhé www stránky Ing. Petru Lešákovi nejpozději do 8.6.2018 do 14:00 hod.
Stránky si umístěte na libovolný server, registraci názvu(adresy) můžete již nyní a tento odkaz mně prosím zašlete na adresu:petr.lesak@giosm.mikroservis.cz.
Stránky odevzdejte tak, že zašlete e-mail s průvodním dopisem a funkčním odkazem na vlastní www stránky včetně popisu čeho se stránky týkají a proč jste si je vybrali.
Odkazy na plně funkční stránky je nutno zaslat na adresu: petr.lesak@giosm.mikroservis.cz!

Termín splnění: nejpozději do 8.6.2018 do 14:00