Témata prací

Pro studenty 2. ročníku a sexty dne: 2018-05-10 14:30:00

Studenti, vyberte si každý jedno téma. Vzhledem k časové tísni tvořte webové stránky i doma, případně můžete přijít(po předchozí domluvě) do učebny IVT a stránky tvořit zde. Stránky budete tvořit také při hodinách IKT(vždy ve čtvrtek – 2.r. nebo ve středu – sexta).
Proto si nezapomeňte své stránky přeposlat mailem(použijte školní mail!), případně přinést na flash paměti apod. Připravte si také dotazy, které se vám pokusím na hodinách IKT objasnit.

Předmět Vyučující Téma
ČJ NEČ
NEČ
NEČ
MAI
MAI
MAI
AJ ZAH Reading and Publications (kinds of publications, my favourite book……….)
ZAH Environmental issues (the environment, problems, how can we help….)
PKÁ
PKÁ
PKÁ
ULV Britská královská rodina (British Royal Family)
ULV Národní parky v Kanadě (National parks of Canada)
ULV Národní parky v Austrálii (National parks of Australila)
Bi HSÁ Obojživelníci ČR
HSÁ Invazní živočichové v ČR
Z BRA Kaspické moře
BRA Historie a současnost Aralského jezera
BRA Jezero Bajkal
RAM
RAM
RAM
TV KRA Kroužek basketbalu na GIO (kdy se koná, pravidla basketbalu, kdo ho navštěvuje, ….)
M KRA Rovnice (typy rovnic, teorie, příklady,…)
KCÁ Přehled elementárních funkcí a jejich grafů
KCÁ Funkce a jejich užití
KCÁ Státní maturita z matematiky – informace (co, kdy ,kdo, jak, čas, body, známkování), příklady testů a jejich řešení, odkazy na vhodné stránky – příklady na procvičování, řešení maturity,…), kde uplatním, že mám test z matematiky+
D HOR Husitské vojenství
HOR Lucemburkové
HOR Zámořské objevy
ŠFÁ Renesance – u nás i ve světě (vznik, architektura, malířství, sochařství)
ŠFÁ Baroko, u nás u ve světě (vznik, architektura, malířství, sochařství, hudba)
F MOL Struktura a vlastnosti kapalin (povrchové napětí, kapilarita, teplotní roztažnost)
MOL Změny skupenství (tání, tuhnutí, vypařování, var, sublimace, fázový diagram skupenských změn)
MOL Mechanika tekutin (vlastnosti kapalin a plynů, tlak v kapalinách a plynech, proudění kapalin a plynů)
Ch VÍZ Dusík
VÍZ Fosfor
VÍZ Kyslík
HSÁ Triáda železa
HSÁ Platinové kovy
IKT LEŠ Malware a postup jeho odstranění z počítače
LEŠ Antivirová ochrana počítače
ZSV NEČ
NEČ
NEČ

Termín splnění(zaslání odkazu s hotovou stránkou): 8.6.2018 14:00 hod.
Odkazy zasílejte na adresu: petr.lesak@giosm.mikroservis.cz


Informační a komunikační technologie