Témata prací

Pro studenty 2. ročníku a sexty dne: 2019-05-22 7:30:00

Studenti, vyberte si každý jedno téma. Vzhledem k časové tísni tvořte webové stránky i doma, případně můžete přijít(po předchozí domluvě) do učebny IVT a stránky tvořit zde. Stránky budete tvořit také při hodinách IKT (vždy v pondělí, úterý, ve středu nebo v pátek).
Proto si nezapomeňte své stránky přeposlat mailem(použijte školní mail!), případně přinést na flash paměti apod. Připravte si také dotazy, které se vám pokusím na hodinách IKT objasnit.

Předmět Vyučující Téma
ČJ SVÁ
SVÁ
SVÁ
AJ ZAH Travelling and explorers
ZAH Environmental issues (the environment, problems, how can we help….)
PKÁ Political system of the UK
PKÁ Political system of the USA
PKÁ Past and present NYC
ULV Britská královská rodina (British Royal Family)
ULV Národní parky v Kanadě (National parks of Canada)
ULV Národní parky v Austrálii (National parks of Australila)
Bi ŠTĚ Obojživelníci ČR
ŠTĚ Invazní živočichové v ČR
Z RAM Kaspické moře
RAM Historie a současnost Aralského jezera
RAM Jezero Bajkal
TV KRA Kroužek basketbalu na GIO (kdy se koná, pravidla basketbalu, kdo ho navštěvuje, ….)
M KRA Rovnice (typy rovnic, teorie, příklady,…)
KCÁ Přehled elementárních funkcí a jejich grafů
KCÁ Funkce a jejich užití
KCÁ Státní maturita z matematiky – informace (co, kdy ,kdo, jak, čas, body, známkování), příklady testů a jejich řešení, odkazy na vhodné stránky – příklady na procvičování, řešení maturity,…), kde uplatním, že mám test z matematiky+
D HOR Husitské vojenství
HOR Lucemburkové
HOR Zámořské objevy
ŠFÁ Renesance – u nás i ve světě (vznik, architektura, malířství, sochařství)
ŠFÁ Baroko, u nás u ve světě (vznik, architektura, malířství, sochařství, hudba)
F MOL Struktura a vlastnosti kapalin (povrchové napětí, kapilarita, teplotní roztažnost)
MOL Změny skupenství (tání, tuhnutí, vypařování, var, sublimace, fázový diagram skupenských změn)
MOL Mechanika tekutin (vlastnosti kapalin a plynů, tlak v kapalinách a plynech, proudění kapalin a plynů)
KCÁ Motory
KCÁ Newtonovy zákony v praxi
Ch VÍZ Dusík
VÍZ Fosfor
VÍZ Kyslík
VÍZ Triáda železa
VÍZ Platinové kovy
VÍZ Jakékoli další téma, které bylo probíráno tento rok v předmětu Ch – dle domluvy s VÍZ
IKT LEŠ Malware a postup jeho odstranění z počítače
LEŠ Antivirová ochrana počítače
LEŠ Komunikační model TCP-IP
LEŠ HTML – struktura dokumentu, popis jednotlivých značek, atributy,…
LEŠ Ethernet
ZSV PÝCH
PÝCH
PÝCH

Termín splnění (zaslání odkazu s hotovou stránkou + ZIP celé stránky): 12.6.2023 8:00 hod.
Odkazy + ZIP soubor zasílejte na adresu: petr.lesak@giosm.cz


Informační a komunikační technologie