Témata ročníkových prací

Pro studenty 3. ročníku a septimy ve školním roce 2020 -2021        Zveřejněno dne: 2019-09-09 7:00:00

Vedoucí práce Oponent Téma ročníkové práce 2019 – 2020
Ing. Petr Lešák Ing. Luboš Hlava Současné počítačové viry a způsoby jejich odstranění
Cíl ročníkové práce:
V teoretickém úvodu ročníkové práce zpracujte problematiku počítačové bezpečnosti. Ve své práci vytvořte ucelený přehled o počítačové bezpečnosti a současných bezpečnostních hrozbách. Popište základní dělení současného malware, nejčastější typy, historický přehled. Analyzujte možnosti zabezpečení počítače od jednotlivých produktů, až po bezpečnostní balíčky. Analyzujte s tím spojené ekonomické přínosy těchto řešení. Popište způsoby léčení, resp. mazání nakažených souborů, nahrazení infikovaných souborů čistými, mazání větví i klíčů registrů pomocí nejpoužívanějších utilit a programů(HijackThis, LSPFix, Avenger, Gmer, OldTimerMoveIt – OTM, Killbox). Teorii doplňte příklady z praxe – zkušenosti a řešené případy infikovaných počítačů. Dále vypracujte e-learningovou technologii (např. v podobě prezentace nebo www stránek) pro začlenění této problematiky do výuky předmětu Informační a komunikační technologie a tento systém do vyučovacího procesu ve spolupráci s vyučujícím předmětu aplikujte.
Tuto práci podrobte kontrole na plagiát(odevzdej.cz) a toto potvrzení doložte při předávání práce.
Ing. Petr Lešák Ing. Luboš Hlava Inzertní server
Cíl ročníkové práce:
Vytvořte základ jednoduchého inzertního serveru pro potřebu naší školy. Jako výchozí materiál pro jeho návrh můžete vzít skupinu inzerátů od studentů z blížící se burzy učebnic, která se koná vždy na konci školního roku. Navrhněte způsob prezentování inzerátů, jejich organizaci a navigaci v nich. Umožněte čtenářům odpovídat na inzeráty elektronickou poštou a poskytněte jim také možnost tímto způsobem zasílat nové inzeráty. Měla by být doplněna i o pokyny, jak má text inzerátu vypadat a případné požadavky technického charakteru. Jedná se o návrh samotných stránek, nikoli vytvoření programů zajišťujících chod serveru. Pro stránky zvolte vhodný název domény 2. řádu, zaregistrujte ji u některého z registrátorů(např. nic.cz) a zvolte cenově výhodný hosting(např. u wedos.cz, endora.cz, apod.). Pro začlenění těchto Vámi navržených stránek do oficiálních stránek GIO Semily komunikujte s vyučujícím předmětu Informační a komunikační technologie.
Ing. Luboš Hlava Ing. Petr Lešák Elektronický formulář
Cíl ročníkové práce:
Vytvoření elektronického fomuláře na přihlášování studentů k volitelným předmětů na GIO Semily. Studenti si budou moci vybrat z volitelných předmětů, kde bude omezen počet účastníků na seminář a nejdříve se budou moci přihlašovat studenti s vyznamenáním, poté s průměr 1,5-2, pak 2-2,5, atd.
Ing. Luboš Hlava Jméno oponenta Program na vytvoření skupin na semináře v rozvrhu GIO
Cíl ročníkové práce:
Vytvoření programu, který porovná dvě a více skupin seminaristů a zjistí, kolika lidem se předměty kříží.

Informační a komunikační technologie